КБ Инженеринг ЕООД - Цялостен Инженеринг. Строителство. Ремонт. Транспортни услуги. Услуги със строителна механизация.
Основната дейност на „КБ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е в областта на строителството и извършване на услуги със строителна механизация и транспортни превози.

Строителството се състои в цялостно изпълнение на промишлени, административни и жилищни обекти, както и консултиране при нужда и желание на клиента. Фирмата извършва всички необходими строителни услуги от груб строеж – земни, кофражни, армировъчни, бетонови работи;изкопни и насипни работи, довършителни работи; ремонтни работи; сухо строителство. Успешно се реализират дейности по изолационни работи; водопровод и канализация; отопление и вентилация; ел. инсталации; покривни работи, включително покривно водоотвеждане; облицовъчни работи; мазачески и бояджийски работи.

„КБ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД извършва транспортни превози и услуги със строителна механизация и машини. Фирматапритежава богат набор от транспортни средства, съоръжения и машини, багери, бордови автомобили, влекачи с полуремаркета, самосвали, платформи, валяци и друга строителна техника.Механизацията и машините, с които разполага фирмата могат да бъдат използвани за превоз на строителна техника и механизация, материали, обемни товари, земна маса и други. Извършват се товаро-разтоварни дейности от различен характер и изкопни работи.