КБ Инженеринг ЕООД - Цялостен Инженеринг. Строителство. Ремонт. Транспортни услуги. Услуги със строителна механизация.
„КБ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е създадена през 2005 година и от тогава се занимава с изграждане и ремонт на промишлени, административни, жилищни сгради, както и с фамилни частни къщи. Основният предмет на дейност на фирмата е в областта на строителството и извършване на услуги със строителна механизация и транспортни превози. С разрастването на „КБ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД значително се разшири и обхвата на предлаганите услуги. Фирмата разви своята дейност в извършването на транспортни услуги и услуги със строителна механизация и машини. Разполага с богат автопарк, включващи едни от най – наложилите се и качествени марки в сектора.Ръководството на дружеството се стреми да спазва всички изисквания на съответните министерства, агенции и инспекциии, да налага перфектната организация и прецизност при извършване на строителните работи. Водещи са изключителната коректност към възложителите и стриктното спазване на поетите задължения. Строителната фирма разполага с необходимото техническо оборудване и квалифициран персонал за изпълнение на възложените й поръчки. Успешното развитие на фирмата се обуславя от възможността за пълно задоволяване изискванията и желанията на инвеститорите в затворения цикъл на работа. Фирмата залага на високото качество при изпълнението на възложените обекти. Едно от средствата за изпълнението на тази цел е работа с качествени материали. В дейността си, фирмата използва само най - съвременните техники и технологии. „КБ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД изпълнява всички видове строително - монтажни и инсталационни работи, които могат да възникнат при ремонта и изграждането на всяка сграда от първа копка до ключ.„КБ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, притежава Регистрационен документ от МОСВ за дейности по транспортиране на отпадъци и Лиценз за международен превоз на товари.