КБ Инженеринг ЕООД - Цялостен Инженеринг. Строителство. Ремонт. Транспортни услуги. Услуги със строителна механизация.

Обекти за продажба

За продажба се предлагат следните обекти:

  • Офис №2, разположен на първия етаж от сградата. Състои се от: входно антре, офисно помещение и тоалет с предверие. Офисът е с обща площ 99,47м2. 
  • Офис №3, разположен на първи етаж от сградата. Състои се от: входно антре, офисно помещение и тоалет с предверие. Офисът е с обща площ 105,64м2. 
  • Офис №4, разположен на първи етаж от сградата. Състои се от: входно антре, офисно помещение и тоалет с предверие, избено помещение. Офисът е с обща площ 123,33м2.
  • Тристаен апартамент №10, разположен на третия етаж от сградата, с площ 125,81м2. Състои се от: входно антре, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, спалня с дрешник, тоалет, баня-тоалет, два балкона, избено помещение.
  • Двустайно ателие №3, разположено на четвъртия етаж от сградата, с обща площ 66,30м2. Състои се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, балкон.
  • Тристайно ателие №4, разположено на четвъртия етаж от сградата, с обща площ 118,01м2. Състои се от: коридор, дневна с кухненски бокс, две спални, тоалет, баня-тоалет, два балкона.

Жилищната сграда, в която се намират посочените обекти е находяща се на ул."Фриц Цвики" N9, м-ст Сотира. Сградата се намира в комуникативен район с цялостно изградена инфраструктура и морска панорама. 

Още

ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-1244 „Подобряване на работната и социална среда в КБ Инженеринг EООД”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд КБ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД изпълнява проект по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

               Проект „Подобряване на работната и социална среда в КБ Инженеринг EООД” има за основна цел да подобри организацията и условията на труд чрез инструменти за развитие на човешките ресурси. В тази връзка са избрани и специфичните цели на проекта, а именно:

- Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда

- Съчетаване професионалния и личния живот на заетите

- Насърчаване здравословните и безопасни условия на труд и прилагане на мерки за надграждане на безопасността при работа

- Усъвършенстване на знания и непрекъснато повишаване квалификацията по здраве и безопасност при работа

- Насърчаване географската мобилност на работната сила, чрез осигуряване на транспорт на наетите лица.

               Целевата група на проекта е 30-те заети в КБ ИНЖЕНЕРИНГ EООД, от които 4 служители на възраст над 54г.

               Дейностите, планирани за постигане на поставените цели, в отговор на идентифицираните нужди на целевата група са:

1 Дейности за организация и управление 

2 Дейности по информиране и публичност

3 Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието, вкл. и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси

4 Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за част от заетите в “КБ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, за период от 12 месеца

5 Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и обезопасяване на съществуващи обекти, свързани с подобряване условията на труд

6 Закупуване на ЛПС и специално работно облекло и обучение на служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване

7 Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

                 Общата стойност на проекта е 135 364,06 лева, от които 11 5059,45 лв. европейско финансиране и 20 304,61 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца – от 01,06,2017 до 01,08,2018

---------------------- www.eufunds.bg ----------------------------

Още

ОП Иновации и конкурентоспособност

Проект - BG16RFOP002-2.077-1436-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на Проекта - Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Съгласно изготвения доклад „Влиянието на COVID-19 върху икономиката на Варна“ изготвен по поръчка на Община Варна от Института за пазарна икономика (ИПИ), който дава информация за очакваното въздействие на кризата с коронавируса върху бизнеса в града, сред най-тежко засегнатите от кризата сектори са били очертани строителство, търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, култура, спорт и развлечения, въпреки че това са и секторите, в които работната сила най-бързо може да се възстанови, при отпадане на всички ограничения и отпушване на икономиката.

Според същия доклад, общият профил на икономиката е показал, че Варна е щяла да понесе най-тежък удар по линия на туризма. Над 730 хил. чужди туристи посещават Варна през лятото, като близо 250 млн. лв. са приходите само от техните нощувки, а общите приходи за града достигат над 900 млн. лв. Всеки спад в този показател ще се усети директно в икономиката на града.

На национално ниво, строителният сектор генерира средно 4.2% от БДС през последните пет години, а заетостта в сектора се равнява на 7.8% от общата през 2019 г. Според изготвения в началото на извънредното положение анализа на Агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР) „ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“, строителството е определено като умерено засегната дейност, която не би могла да се извърша дистанционно. Основните притеснения на сектора не са свързани с генерално спиране на строителните дейности, а по-скоро евентуалното замразяване на обществените поръчки крие сериозен риск за сектора, както и отлагането на инвестиционната активност на частния сектор в настоящата ситуация. Друг потенциален риск е свързан с забавяне на европейските средства и пренасочването им в посока борба с вируса.

Към днешна дата, очакванията в тези изследвания се потвърждават и реакцията на туристическия сектор не закъснява.

Кризата е дала своето отражение и проблемите в производството и ограниченията на движението на хора и стоки създават големи спънки с недостиг на материали и работници за индустрията. Зaбaвянeтo нa cтpoитeлcтвoтo e дaлo oтpaжeниe и нa зaeтocттa – cтpoитeлнитe ĸoмпaнии в Eвpoзoнaтa ca нaмaлили cлyжитeлитe cи c нaй-бъpзия тeмп oт дeceтилeтиe. България не прави изключение, въпреки че строителния бранш в страната ни реагира малко по-късно на пандемията.

Bодещи европейски медии и анализатори са на същото мнение и съобщават, че в peзyлтaт oт пaндeмиятa oт СОVІD-19 cтpoитeлнaтa индycтpия в Eвpoпa e peгиcтpиpaлa нaй-гoлeмия cи cпaд oт финaнcoвaтa ĸpизa нacaм, cлeд ĸaтo мнoгo cтpoитeлни oбeĸти са зaтвopили, a cнaбдявaнeтo c paбoтници, мaтepиaли и eĸипиpoвĸa зa бeзoпacнocт e cилнo нapyшeнo.

 

 

В тази връзка е и получената от КБИ ЕООД подкрепа по проект BG16RFOP002-2.077-1436-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът стартира на 15.02.2021 и приключва на 15.05.2021, като целта му е да осигури оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Посредством отпуснатата помощ, КБ инженеринг ще осигури оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, продължаване на дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и запазване на работните места от равнищата преди получаване на подкрепата.

Предоставената помощ по процедурата ще укрепи фирмата и ще даде възможност да възвърне темповете си на развитие, свободно да планира бъдещите инвестиции. Получените средства под формата на оборотен капитал ще намали риска от излизане на фирмата от пазара, както и загуба на работа и доход за работещите

www.eufunds.bg

 

Още