КБ Инженеринг ЕООД - Цялостен Инженеринг. Строителство. Ремонт. Транспортни услуги. Услуги със строителна механизация.

Ваканционни сгради в к.к. Чайка

Стоителството на ваканционните сгради, находящи се в к.к."Чайка", официално приключи през май 2016г. Сумарната площ, на всички подземни и надземни сградни части на обектите за застрояване, възлиза общо на 503,78кв.м. Обектът като цяло обхваща пет подобекта. Сградите са с изключително добро местоположение, предлагащо морска панорама в спокоен и благоприятен район. В западната част е разположена двуетажна сграда, състояща се от четири ваканционни жилища и обслужващи помещения. Терасовидно са ситуирани две еднакви едноетажни, полуподземни сгради, състоящи се  всяко едно от ваканционно жилище със съответните помещения. Четвъртият подобект представлява лятна кухня със санитарен възел, с подземни обслужващи помещения, намиращи се в близост до крайбрежната ивица. Последният подобект е ресторант, разположен в близост до лятната кухня.

В най-високата западна част на обекта е обособен затревен паркинг с девет паркоместа, а в най-ниската част, в близост до крайбрежната ивица са разположени две затревени паркоместа. Изключително голяма част от обекта е озеленена с изключение на застрояването и пешеходната алея.