КБ Инженеринг ЕООД - Цялостен Инженеринг. Строителство. Ремонт. Транспортни услуги. Услуги със строителна механизация.

Жилищна сграда - къща за гости

Изцяло изграждане на нова жилищна сграда - къща за гости, находяща се в УПИ №V-104, кв.11 по регулационния план на с.Приселци, общ.Аврен, обл.Варненска.