КБ Инженеринг ЕООД - Цялостен Инженеринг. Строителство. Ремонт. Транспортни услуги. Услуги със строителна механизация.

Стопанска сграда - Винарна

Изцяло ново строителство на стопанска сграда - Винарна, зала за дегустации и битовки, намиращи се в с.Приселци, общ.Аврен, област Варненска. Цялостно изграждане на стопанската сграда, вертикална планировка и прилежаща пътна инфраструктура.